Manicure hybrydowy

Księgowość w przedsiębiorstwie

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny
Rozpoczęcie zajęć:
2020-12-04
Zakończenie rekrutacji:
2020-12-02
Cena:
500 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis kursu:

Na szkoleniu nabędziesz wiedzę oraz umiejętności prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej lub pracy w księgowości, w zakresie uproszczonych form ewidencji podatkowej małych firm oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości, jak sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w

 • Ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowaniu w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Stosowaniu zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości.
 • Wyliczaniu wynagrodzenia za pracę
 • Rozliczaniu składek ZUS
 • Sporządzaniu not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • Wykorzystaniu techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy.

 

Tematyka zajęć:

 1. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
 2. ZASOBY MAJĄTKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA
 • Klasyfikacja i podział aktywów:
 • Klasyfikacja i podział pasywów:
 • Kluczowe kwestie dotyczące bilansu
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 1. PRZYCHODY I KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
 • Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów
 • Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów
 • Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów
 • Konta wynikowe oraz ewidencja operacji wynikowych
 1. ROZRACHUNKI

        1) Rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

        2) Rozrachunki z pracownikami

       3) Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem


Wykładowca: Grażyna Wójcik
Minimalna liczba uczestników: 5

Wymagane:
- Kamera
- Mikrofon
- Głośniki / słuchawki

zapisz się na szkolenie

kontakt

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
00-252 Warszawa, ul. Podwale 13
tel: 22 831 83 48, 22 635 44 59
kom. 603 372 449
e-mail: podwale@zdz.edu.pl