Miniaturka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH LUB BILANISTÓW

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
200 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-29
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
2200
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH LUB BILANISTÓW

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
200 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-01
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
2200
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

KURS DLA SAMODZIELNYCH KSIĘGOWYCH LUB BILANISTÓW

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
200 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-15
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-10
Cena:
2500
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

Pracownik administracyjno-biurowy

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
80 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-28
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
1000zł
zapisz się na szkolenie

Organizacja pracy biurowej, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, obsługę interesanta, obsługę technicznych środków biurowych, prezentację i sposób bycia, aktywny na rynku pracy, obsługa komputera, kadry, płace

 

Miniaturka

Pracownik płacowo-kadrowy

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
50 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-27
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
800zł
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do pracy w działach kadrowo-finansowych w różnych podmiotach gospodarczych

Miniaturka

Pracownik płacowo-kadrowy

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
50 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-01
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
800
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do pracy w działach kadrowo-finansowych w różnych podmiotach gospodarczych

Miniaturka

Pracownik płacowo-kadrowy

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
50 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-16
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-13
Cena:
800zł
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do pracy w działach kadrowo-finansowych w różnych podmiotach gospodarczych

Miniaturka

Samodzielna księgowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-12
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
1200
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

Samodzielna księgowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-01
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
1200zł
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

Samodzielna księgowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-16
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-13
Cena:
1200zł
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do wykonywania zawodu samodzielnej księgowej. Rachunkowość, gospodarka finansowa, rozliczenia z budżetem wg. obowiązującego systemu podatkowego, inwentaryzacja, wybrane zagadnienia ZUS, podstawowe przepisy prawne dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy techniki komputerowej w księgowości.

Miniaturka

Księgowość komputerowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-12
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
1200zł
zapisz się na szkolenie

Opanowanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy w dziale księgowości podmiotów gospodarczych.

Miniaturka

Księgowość komputerowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-15
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
1200zł
zapisz się na szkolenie

Opanowanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy w dziale księgowości podmiotów gospodarczych.

Miniaturka

Księgowość komputerowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
100 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-29
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-24
Cena:
1200zł
zapisz się na szkolenie

Opanowanie wiedzy i umiejętności przygotowujących do pracy w dziale księgowości podmiotów gospodarczych.

Miniaturka

Księgowość w przedsiębiorstwie

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-28
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
500 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis kursu:

Na szkoleniu nabędziesz wiedzę oraz umiejętności prowadzenia rozliczeń własnej działalności gospodarczej lub pracy w księgowości, w zakresie uproszczonych form ewidencji podatkowej małych firm oraz Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prowadzenia księgowości, jak sporządzić typowe dokumenty towarzyszące pracom księgowym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w

 • Ewidencjonowaniu zdarzeń gospodarczych oraz ich dokumentowaniu w Podatkowej Księdze Przychodów i Rozchodów
 • Stosowaniu zasad otwierania, prowadzenia i zamykania ksiąg rachunkowych
 • Identyfikacji podstaw prawnych z zakresu księgowości.
 • Wyliczaniu wynagrodzenia za pracę
 • Rozliczaniu składek ZUS
 • Sporządzaniu not księgowych i innej dokumentacji na potrzeby ewidencji
 • Wykorzystaniu techniki komputerowej w rachunkowości i rozliczeniach firmy.

 

Tematyka zajęć:

 1. PODMIOT, PRZEDMIOT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI
 2. ZASOBY MAJĄTKOWE PRZEDSIĘBIORSTWA I ŹRÓDŁA ICH POCHODZENIA
 • Klasyfikacja i podział aktywów:
 • Klasyfikacja i podział pasywów:
 • Kluczowe kwestie dotyczące bilansu
 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych
 1. PRZYCHODY I KOSZTY W PRZEDSIĘBIORSTWIE ORAZ ZASADY SPORZĄDZANIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
 • Klasyfikacja i sposób ujmowania przychodów
 • Klasyfikacja i sposób ujmowania kosztów
 • Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny kosztów
 • Konta wynikowe oraz ewidencja operacji wynikowych
 1. ROZRACHUNKI

        1) Rozrachunki z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

        2) Rozrachunki z pracownikami

       3) Rozrachunki publicznoprawne – rozrachunki z Urzędem Skarbowym oraz Zakładem

Miniaturka

Szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych RODO

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-01
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
280 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się biegle poruszać się w procedurach ochrony danych osobowych zabezpieczającymi firmę przed sankcjami za naruszanie obowiązków określonych w RODO.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant dowiedział się o: obowiązku powołania DPO - Inspektora Ochrony Danych, prowadzeniu rejestrów czynności przetwarzania danych, wykonywaniu procedury oceny ryzyk - (DPIA), realizacji prawa do przenoszenia danych, realizacji prawa do bycia zapomnianym i profilowania oraz innych procedurach ochrony danych wymaganych od 2018 roku przez RODO.

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu? Ponieważ od 2019 roku w Polsce i Europie pojawia się coraz więcej kar za uchybienia procedur ochrony danych osobowych.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Znajomości przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.
 • Znajomości zakresu obowiązków Inspektora Ochrony Danych (DPO) w organizacji.
 • Tworzeniu i edycji rejestrów czynności przetwarzania danych, kategorii czynności przetwarzania, naruszeń ochrony danych.
 • Zastosowaniu procedury (DPIA), czyli oceny ryzyka związanego z ochroną danych osobowych przy podejmowaniu decyzji.
 • Wprowadzeniu nowych klauzul do dokumentacji i umów rozszerzonych o podanie czasu przetwarzania danych osobowych.
 • Znajomości obowiązków osoby mającej dostęp do danych osobowych w organizacji.

Tematyka zajęć:

 1. Wstęp do ochrony danych osobowych
 2. Ogólne omówienie zasad zawartych w RODO
 3. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych wg RODO
 4. Obowiązek informacyjny
 5. z Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane
 6. Rejestr czynności przetwarzania, kategorii czynności przetwarzania i naruszeń ochrony danych
 7. Inspektor Ochrony Danych
 8. Szacowanie ryzyka i wybór zabezpieczeń
 9. Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
 10. Naruszenia ochrony danych osobowych