Miniaturka

Obsługa komputera

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Oddział w Radzyminie

Czas trwania:
30 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-25
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
500 zł.
zapisz się na szkolenie

Obsługa komputera w zakresie: przetwarzania tekstów (Word), praca z arkuszem kalkulacyjnym (Excel), tworzenie prezentacji (power Point), bazy danych (MS Access), korzystanie z Internetu. Kurs organizowany w formie moduów na dwóch poziomach: podstawowym i zaawansowanym

Moduł podstawowy

 • BHP na stanowisku komputerowym
 • podstawowe wiadomości  dotyczace posługiwania się komputerem w systemie MS Windows
 • praca w systemie MS Windows
 • edytor tekstów MS Word
 • arkusz kalkulacyjny MS Excel
 • podstawy użytkowania Internetu
 • obsługa poczty elektronicznej

moduł zaawansowany

 • zaawansowane funkcje edytora tekstówtworzenie makropoleceń
 • operacje na blokach
 • skanowanie i obróbka tekstów
 • wstawianie obiektów i ich modyfikacja
 • korespondencja seryjnazaawansowane funkcje arkusza kalkulacyjnego MS Excel
 • formatowanie
 • formatowanie warunkowe
 • formatowanie na podstawie wartości liczbowych
 • funkcje
 • funkcje daty i czasu
 • funkcje wyszukiwania i odwołania
 • baza danych MS Access
 • tworzenie prezentacji przy pomocy MS Power Point
Miniaturka

Podstawy obsługi komputera

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
40 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-01
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
500zł
zapisz się na szkolenie

Poznanie podstaw obsługi komputera. Budowa komputera, środowisko MS Windows, edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, podstawy użytkowania Internetu, programy narzędziowe

Miniaturka

Podstawy obsługi komputera

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
40 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-30
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-24
Cena:
500zł
zapisz się na szkolenie

Poznanie podstaw obsługi komputera. Budowa komputera, środowisko MS Windows, edytor tekstu MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, podstawy użytkowania Internetu, programy narzędziowe

Miniaturka

Grafika komputerowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
60 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-01
Zakończenie rekrutacji:
2020-06-26
Cena:
800zł
zapisz się na szkolenie

CorelDraw (rysunek), Power Point (tworzenie prezentacji multimedialnej), GIMP (obróbka zdjęć)

Miniaturka

Grafika komputerowa

Centrum Kształcenia w Płocku

Czas trwania:
60 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-07-30
Zakończenie rekrutacji:
2020-07-24
Cena:
500zł
zapisz się na szkolenie

CorelDraw (rysunek), Power Point (tworzenie prezentacji multimedialnej), GIMP (obróbka zdjęć)

Miniaturka

Obsługa programu Excel

ZDZ Warszawa Centrum Kształcenia w Wyszkowie

Czas trwania:
30-60 godzin w zależności od poziomu zaawansowania
Rozpoczęcie zajęć:
2020-09-15
Zakończenie rekrutacji:
2020-09-15
Cena:
500,00 zł - 900,00 zł.
zapisz się na szkolenie

cel: nabycie umiejetnosci obsługi komputera, nabycie umiejetnosci wykorzystania komputerowych programów iużytkowych tj. arkusze kalkulacyjne Excel

Zakres: praca z arkuszem kalkulacyjnym Excel, podstawowe operacje programu Excel, formuły i funkcje, formatowanie danych ,,drukowanie danych, grafika i wykresy w arkuszu kalkulacyjnym Excel, zmiana podstawowych ustawień arkusza, dostosowanie środowiska do własnych potrzeb. Istnieje mozliwość wyboru modułu: podstawowy i zaawansowany.

Miniaturka

Przetwarzanie tekstów /edytor tekstów Word/ podstawy

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-25
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

 Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do edycji tekstu podczas tworzenia dokumentów, ich formatowania i drukowania.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać dokumenty w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak tworzyć i edytować dokument oraz poprawiać błędy w pisowni.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach plików, lokalnie
  i w chmurze.
 • Wyborze odpowiednich narzędzi pomocy, skrótów i narzędzia „przejdź do” w celu zwiększenia szybkości i efektywności pracy.
 • Tworzeniu i edycji dokumentów tekstowych, gotowych do współdzielenia i rozpowszechniania.
 • Zastosowaniu różnych formatów i stylów w celu udoskonalenia dokumentów, jak również stosowaniu dobrych praktyk wyboru odpowiednich opcji formatowania.
 • Wstawianiu do dokumentów tabel, obrazów i rysunków.
 • Przygotowywaniu dokumentów do wydruku korespondencji seryjnej.
 • Stosowania opcji ustawień strony oraz dokonywania sprawdzenia i poprawy napisanego tekstu przed jego wydrukowaniem.

 

Tematyka zajęć:

 1. Edycja dokumentu w edytorze tekstu Word:
 2. Tworzenie tabel w edytorze tekstu Word:
 3. Formatowanie strony w edytorze tekstu Word:
 4. Tworzenie własnego wzorca dokumentu <tworzenie szablonu>.
 5. Drukowanie dokumentu w edytorze tekstu Word:

NA SZKOLENIU NAUCZYSZ SIĘ:

 • pracy z dokumentami i zapisywania ich w różnych formatach,
 • korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększania wydajności pracy,
 • tworzyć i edytować niewielkie dokumenty tekstowe,
 • przygotować ich do współdzielenia i wysyłania,
 • wstawiać tabele, zdjęcia i inne obiekty do dokumentu,
 • przygotować dokument do korespondencji seryjnej,
 • dopasować ustawienia strony,
 • sprawdzać i poprawiać błędy w pisowni.
Miniaturka

Zaawansowane przetwarzanie tekstów /edytor tekstów Word

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-08
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się korzystać z zaawansowanych funkcji edytora tekstu dla usprawnienia pracy i zwiększenia produktywności.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się tworzyć i zarządzać zaawansowanymi funkcjami przetwarzania tekstów, zapisywać dokumenty w różnych formatach, korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, posługiwać się makropoleceniami.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Stosowaniu zaawansowanego formatu tekstu, akapitu, kolumn.
 • Stosowaniu stylów oraz formatowaniu tabel.
 • Przekształcaniu tekstu w tabele oraz tabel w tekst.
 • Stosowaniu odwołań takich, jak: przypisy dolne i końcowe oraz podpisy.
 • Tworzeniu spisu treści, odnośników i odsyłaczy.
 • Zwiększaniu wydajności pracy poprzez używanie bloków konstrukcyjnych, szablonów i formularzy.
 • Sprawnym posługiwaniu się makropoleceniami oraz zaawansowanymi opcjami korespondencji seryjnej.
 • Używaniu i zastosowaniu w tekście opcji linkowania, łączenia oraz wstawiania obiektów w celu integracji danych, pracy z dokumentami głównymi i podrzędnymi.
 • Umiejętności stosowania opcji zabezpieczenia dokumentu.
 • Pracy ze znakami wodnymi, sekcjami, nagłówkami i stopkami.

Tematyka zajęć:

Edycja dokumentu w edytorze tekstu Word:

 • akapit jako integralna część tekstu,
 • parametry akapitu, styl akapitu, tworzenie, modyfikowanie stylów,
 • zaznaczanie tekstu blokiem i operacje na bloku,
 • usuwanie, wczytanie, kopiowanie lub przesuwanie bloku,
 • formatowanie znaków, akapitów w bloku,
 • automatyczne dzielenie wyrazów,
 • wykorzystanie rozwijania skrótów,
 • cofanie operacji edycyjnych i ich przywracanie,
 • wstawianie przypisów w tekście, wstawianie komentarzy,
 • tworzenie spisu treści, numeratory.
 • Tworzenie tabel w edytorze tekstu Word:
 • wstawianie tabel, obramowanie, cieniowanie
 • formatowanie elementów tabeli i jej wyglądu,
 • wykorzystanie funkcji „sortowanie”, sumowanie liczb w wierszach i kolumnach,
 • wstawianie tabeli z programu Excel – połączenie programów Word i Excel,
 • wstawianie wykresów z programu Excel,
 • przekształcanie tekstu w tabelę.
 • Formatowanie strony w edytorze tekstu Word:
 • rozmiary i rozkład strony,
 • tworzenie i edycja nagłówków i stopek, numeracja stron,
 • pojęcie sekcji – omówienie opcji związanych z sekcją,
 • wstawianie odsyłaczy, tworzenie indeksu haseł.
 • Tworzenie własnych szablonów i własnych pasków narzędziowych.
 • Tworzenie korespondencji seryjnej, omówienie zaawansowanych opcji korespondencji seryjnej – wykorzystanie danych pochodzących z innych programów.
 • Drukowanie dokumentu w edytorze tekstu Word:
 • podgląd strony druku,
 • podstawowe parametry druku, drukowanie bloku, omówienie zaawansowanych opcji wydruku,
 • druk wielostronicowy.
 • Tworzenie makr w edytorze tekstu Word, definiowanie własnych skrótów klawiszowych.
 • Opcje zabezpieczeń dokumentu.
Miniaturka

Grafika menedżerska i prezentacyjna /PowerPoint/

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
4 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-21
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

 Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do tworzenia prezentacji, tworzyć, modyfikować i formatować wykresy, wstawać i edytować rysunki, zdjęcia.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać prezentacje w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak stosować animacje i efekty w prezentacji oraz sprawdzać poprawność językową prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Pracy z prezentacjami i zapisywaniu ich w różnych formatach.
 • Korzystaniu z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy.
 • Znajomości widoków prezentacji i umiejętność pracy z nimi.
 • Stosowaniu wzorców slajdów.
 • Zapisywaniu prezentacji w różnych formatach.
 • Pracy w prezentacji z tekstem: edycji i formatowaniu.
 • Tworzenie prezentacji zgodnie z obowiązującymi zasadami dobrej prezentacji.
 • Tworzeniu, modyfikowaniu i formatowaniu wykresów - jako graficznej metody przedstawienia informacji.
 • Wstawianiu i edycji rysunków, zdjęć i innych obiektów graficznych.
 • Stosowaniu animacji i efektów w prezentacji.
 • Używaniu narzędzi do sprawdzania poprawności językowej prezentacji.

 

Tematyka zajęć:

 1. Zagadnienia wstępne.
 2. Teoretyczne podstawy tworzenia prezentacji.
 3. Elementy składowe pakietu PowerPoint.
 4. Elementy składowe pakietu PowerPoint i opis jego elementów.
 5. Uruchamianie i sterowanie przebiegiem istniejących prezentacji.
 6. Tryby pracy (podglądu prezentacji) w PowerPoint.
 7. Tworzenie prezentacji.
 8. Tworzenie nowej prezentacji (Czysta prezentacja).
 9. Efekty specjalne działające na wyliczeniach i na całych slajdach.
 10. Planowanie czasowe prezentacji.
 11. Zaawansowane metody tworzenia prezentacji.
 12. Osadzanie i sterowanie obiektów OLE.
Miniaturka

Zaawansowana grafika menedżerska i prezentacyjna /PowerPoint/

Centrum Kształcenia w Warszawie, ul. Podwale 13

Czas trwania:
 2 spotkania po 4 godziny dydaktyczne
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-16
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
320 zł.
zapisz się na szkolenie

Opis szkolenia:

Na szkoleniu nauczysz się sprawnie obsługiwać aplikację do tworzenia efektywnych prezentacji, tworzyć i modyfikować szablony i wzorce, formatować wykresy, wstawać i edytować rysunki, zdjęcia, tabele.

Zakres tematyczny warsztatów został skonstruowany tak, aby kursant nauczył się jak zapisywać prezentacje w różnych formatach, jak korzystać z wbudowanych opcji systemu pomocy w celu zwiększenia wydajności pracy, jak stosować animacje i efekty w prezentacji oraz sprawdzać poprawność językową prezentacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się doskonalić w:

 • Rozumieniu oczekiwań docelowej grupy odbiorców oraz wpływu tych wymagań na planowanie i projektowanie prezentacji.
 • Tworzeniu i modyfikacji szablonów oraz formatowaniu tła slajdów.
 • Wzbogacaniu prezentacji przy pomocy wbudowanych narzędzi do rysowania i obróbki grafiki.
 • Wstawianiu i modyfikowaniu diagramów oraz formatowaniu wykresów na poziomie zaawansowanym.
 • Wstawianiu plików muzycznych i klipów wideo do prezentacji.
 • Stosowaniu animacji.
 • Stosowaniu hiperłączy do plików i osadzaniu obiektów w celu powiązania danych.
 • Tworzeniu niestandardowych pokazów slajdów, nadawaniu ustawień i kontroli pokazu slajdów.

 

Tematyka zajęć:

 • Tworzenie własnych szablonów prezentacji.
 • Korzystanie z innych prezentacji - kopiowanie slajdów, grafiki, kolorów, czcionek.
 • Tworzenie diagramów
 • Schematy animacji i przejścia
 • Wstawianie do prezentacji innych dokumentów (dokumentów Worda, arkuszy Excela).
 • Wstawianie nagrań dźwiękowych i filmowych.
 • Prezentacje niestandardowe.
 • Prezentacje przeznaczone do samodzielnego oglądania
 • Tryb prezentera (prezentowanie dwuekranowe).
 • Wykresy
 • Dobre praktyki odnoszące się do prezentacji
 • Przygotowanie prezentacji do wydruku i drukowanie.
 • Eksport prezentacji w formacie wideo, pdf.