Manicure hybrydowy

SKUTECZNY MANAGER – WSZECHMOCNY I WSZECHWIEDZĄCY? COACH, TRENER, MENTOR.

Szkolenie on-line

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-06
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje managerskie, zarządcze, wspierające liderów, konsultantów, nauczycieli w pracy z zespołami lub aspirujące do ww. funkcji.

Głównym celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy nt. sposobu zarządzania zasobem ludzkim z użyciem narzędzi coachingowych, trenerskich oraz mentorskich.

  • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze skuteczną komunikacją z zespołem, a także przedstawia techniki wykorzystywane przez coachów, mentorów i trenerów.
  • Uczestnicy kursu po zapoznaniu się z ww. trzema modelami pracy zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia wykorzystywane do pracy z zespołami.
  • Jednym z celów kursu jest umożliwienie świadomego wyboru uczestnika, jaki model pracy jest dla niego najbardziej optymalny zarówno pod kątem indywidualnych kompetencji miękkich jak również pod kątem specyfiki środowiska, w którym pracuje.
  • Kurs ma ułatwić pracę zarządczą poprzez rozwój Uczestnika na poziomie ja – manager – czyli kto?
  • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną.


Tryb szkolenia: zdalne, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Najbliższy termin - 6-7 listopada:

  • 17.00 - 19.30 (piątek) (przerwa 15 min)
  • 10.00 - 11.30 (sobota) 


Kameralne grupy: do 15 osób


Wykładowca: Katarzyna Tarnopolska
Minimalna liczba uczestników: 6

Wymagane:
- Kamera
- Mikrofon
- Głośniki / słuchawki

zapisz się na szkolenie

kontakt

Szkolenie on-line
Kontakt ws. szkolenia:
tel. 22 222 22 22
on-line@zdz.edu.pl