Miniaturka

COACHING W ORGANIZACJI – SPOSOBY KOMUNIKACJI DLA PRACOWNIKÓW I MANAGERÓW

Szkolenie on-line

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-02
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
250
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje managerskie, zarządcze, wspierające liderów, konsultantów, nauczycieli w pracy z zespołami lub aspirujące do ww. funkcji. Osoby pracujące w zespole, które chcą zrozumieć dynamikę pracy w grupie/zespole.

Głównym celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy nt. sposobu zarządzania zasobem ludzkim z użyciem narzędzi coachingowych.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze skuteczną komunikacją z zespołem, a także przedstawia techniki coachingowe, które z powodzeniem może wykorzystać lider do pracy z zespołem.
 • Uczestnicy kursu zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia wykorzystywane do pracy z zespołami. Dowiedzą się między innymi jak słuchać pracowników, tak żeby ich rozumieć i przede wszystkim usłyszeć.
 • Jednym z celów kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętności zadawania pytań i prowadzenia do celu tzn. pomoc w samousamodzielnianiu się pracowników - w podejmowaniu decyzji i wyzwań.
 • Kurs ma ułatwić pracę zarządczą poprzez rozwój Uczestnika na poziomie ja – coach – czyli kto?
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną.


Tryb szkolenia: zdalne, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Najbliższy termin 2-3 listopada: 

 • 17.00 - 19.30 (poniedziałek) (przerwa 15 min)
 • 17.00 - 18.30 (wtorek) 


Kameralne grupy: do 15 osób

Miniaturka

METODY COACHINGOWE – SAMOROZWÓJ I WEJRZENIE W SIEBIE

Szkolenie on-line

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-04
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
250
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób stawiających na samorozwój, które chcą jeszcze bardziej poznać siebie, zidentyfikować swoje kompetencje, możliwości i potrzeby. Cel / temat, z którym będzie podczas kursu pracować uczestnik -  nie musi być celem biznesowym czy też zw. z karierą.

Głównym celem kursu jest przekazanie praktycznej i teoretycznej wiedzy nt. coachingu – wyjaśnienie do czego służy ta metoda pracy i jak z niej skorzystać w pracy nad samorozwojem.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze stosowaniem technik coachingowych do pracy ze swoimi celami, w oparciu o posiadane zasoby i możliwości.
 • Umożliwia uczestnikom świadome stawianie celów i tworzenie planów ich realizacji.
 • Kurs ma pomóc w poznaniu siebie, identyfikacji swoich mocnych stron, zasobów wewnętrznych oraz zasobów pochodzących ze środowiska.
 • Kurs nastawiony jest na przekazanie wiedzy praktycznej – jednak w dużej mierze skupiać będzie się na indywidualnej pracy uczestników.
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną


Tryb szkolenia: zdalne, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Najbliższy termin 4-5 listopada:

 • 17.00 - 19.30 (środa) (przerwa 15 min)
 • 17.00 - 18.30 (czwartek) 


Kameralne grupy: do 15 osób

Miniaturka

SKUTECZNY MANAGER – WSZECHMOCNY I WSZECHWIEDZĄCY? COACH, TRENER, MENTOR.

Szkolenie on-line

Czas trwania:
5 godzin lekcyjnych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-06
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
zapisz się na szkolenie

Kurs przeznaczony dla osób pełniących funkcje managerskie, zarządcze, wspierające liderów, konsultantów, nauczycieli w pracy z zespołami lub aspirujące do ww. funkcji.

Głównym celem kursu jest przekazanie teoretycznej wiedzy nt. sposobu zarządzania zasobem ludzkim z użyciem narzędzi coachingowych, trenerskich oraz mentorskich.

 • Kurs pozwala zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności związane ze skuteczną komunikacją z zespołem, a także przedstawia techniki wykorzystywane przez coachów, mentorów i trenerów.
 • Uczestnicy kursu po zapoznaniu się z ww. trzema modelami pracy zostaną wyposażeni w techniki i narzędzia wykorzystywane do pracy z zespołami.
 • Jednym z celów kursu jest umożliwienie świadomego wyboru uczestnika, jaki model pracy jest dla niego najbardziej optymalny zarówno pod kątem indywidualnych kompetencji miękkich jak również pod kątem specyfiki środowiska, w którym pracuje.
 • Kurs ma ułatwić pracę zarządczą poprzez rozwój Uczestnika na poziomie ja – manager – czyli kto?
 • Podczas kursu wykorzystane zostaną narzędzia interaktywne umożliwiające pracę w grupach oraz indywidualną.


Tryb szkolenia: zdalne, za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams

Najbliższy termin - 6-7 listopada:

 • 17.00 - 19.30 (piątek) (przerwa 15 min)
 • 10.00 - 11.30 (sobota) 


Kameralne grupy: do 15 osób