Miniaturka

ABC Przedsiębiorczości - Podstawy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie

Czas trwania:
3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych / online /
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-03
Zakończenie rekrutacji:
2020-10-31
Cena:
290 zł.
zapisz się na szkolenie

Cel szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • zagadnienia prawne związane z założeniem własnej firmy (m. in.: rejestracja firmy, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo handlowe, ubezpieczenia)
 • prowadzenie i zasady działalności gospodarczej
 • podstawy biznesu 
 • źródła finansowania (m. in.: środki własne, kredyty, )
 • marketing i promocja
 • księgowość przedsiębiorstwa
 • zarządzanie i organizacja działalności przedsiębiorstwa
Miniaturka

ABC Przedsiębiorczości - Podstawy

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie

Czas trwania:
3 spotkania po 5 godzin dydaktycznych / online /
Rozpoczęcie zajęć:
2020-11-20
Zakończenie rekrutacji:
2020-10-03
Cena:
zapisz się na szkolenie

Cel szkolenia: Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej

 • zagadnienia prawne związane z założeniem własnej firmy (m. in.: rejestracja firmy, prawo pracy, prawo podatkowe, prawo handlowe, ubezpieczenia)
 • prowadzenie i zasady działalności gospodarczej
 • podstawy biznesu 
 • źródła finansowania (m. in.: środki własne, kredyty, )
 • marketing i promocja
 • księgowość przedsiębiorstwa
 • zarządzanie i organizacja działalności przedsiębiorstwa
Miniaturka

OPERATOR ŻURAWI PRZENOŚNYCH - HDS

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
20 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-19
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
900 ( w tym cena egzaminu UDT )
zapisz się na szkolenie

 Cel  szkolenia: zapoznanie z budową i prawidłową obsługą żurawi przenośnych oraz przygotowanie do egzaminu –

                           sprawdzenia kwalifikacji przez Urzędem Dozoru Technicznego.

Zakres kursu:

 • wiadomości ogólne o żurawiach przenośnych,
 • budowa żurawi przenośnych,
 • zawiesza i pomocniczy sprzęt przeładunkowy,
 • dozór techniczny nad żurawiami,
 • BHP,
 • obsługa żurawi przenośnych,
 • zajęcia praktyczne

 

Miniaturka

OBSŁUGA PODESTÓW RUCHOMYCH

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
20 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-22
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
900 ( w tym cena egzaminu UDT )
zapisz się na szkolenie

Cel kursu: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego 

                  przez Urząd Dozoru Technicznego - państwowe  zaświadczenie uprawniające do obsługi podestów ruchomych.

Zakres kursu:

 • wiadomości ogólne o podestach ruchomych,
 • budowa części mechanicznej podestu,
 • budowa części elektrycznej,
 • zasilanie, napęd i sterowanie,
 • budowa części pneumatycznej lub hydraulicznej,
 • aparaty i urządzenia bezpieczeństwa,
 • obsługa i konserwacja,
 • wiadomości o dozorze technicznym,
 • bhp,
 • zajęcia praktyczne