Manicure hybrydowy

OPERATOR KOPARKOŁADOWARKI - III KLASA

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
134 godziny w tym 82 godziny zajęć praktycznych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-15
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
1950
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie uczestników szkolenia do nabycia kwalifikacji do wykonywania zawodu operatora koparkoładowarki  w zakresie III klasy uprawnień.

Zagadnienia szkolenia:

praca koparkoładowarkami różnych typów

organizacja pracy koparkoładowarek w zmiennych warunkach klimatycznych i atmosferycznych

kontrolowanie jakości wykonywanych prac

wykonywanie przeglądów i napraw koparkoładowarek

zasady i przepisy BHP dotyczące eksploatacji

obsługa i użytkowanie eksploatacyjne

dokumentacja techniczna

technologia robót

budowa i zasada działania kopakoładowarek

Kurs na koparkoładowarkę kończy się egzaminem państwowym przed Komisją Egzaminacyjną  powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.


Wykładowca: M. Dalkiewicz, P. Sarnowski
Minimalna liczba uczestników: 5

Wymagane:
- Kamera
- Mikrofon
- Głośniki / słuchawki

zapisz się na szkolenie

kontakt

Centrum Kształcenia w Ciechanowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 57a
tel: 23 672 46 64, 23 672 75 86, 883 123 810
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl