Manicure hybrydowy

KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
44 godziny w tym 10 godzin zajęć praktycznych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-05
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
700 (w tym cena egzaminu UDT)
zapisz się na szkolenie

Opanowanie umiejętności wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym.

Przygotowanie do egzaminu  przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia i uzyskanie kwalifikacji: wózki jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków  z wysięgnikiem oraz wózków z  osobą obsługującą podnoszoną wraz z  ładunkiem.

Zagadnienia szkolenia :

  • typy stosowanch wózków jezdniowych
  • budowa wózka
  • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
  • czynności operatora w trakcie pracy wózkami
  • wiadomości  z zakresu ładunkoznastwa
  • wiadomości  z zakresu bhp
  • wymiana butli gazowej
  • praktyczna nauki jazdy i manewrowania osprzetem wózków.

Wykładowca: M. Mowiński
Minimalna liczba uczestników: 5

Wymagane:
- Kamera
- Mikrofon
- Głośniki / słuchawki

zapisz się na szkolenie

kontakt

Centrum Kształcenia w Ciechanowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 57a
tel: 23 672 46 64, 23 672 75 86, 883 123 810
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl