Manicure hybrydowy

Wózki jezdniowe podnośnikowe - widłowe / kurs weryfikacyjny /

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie

Czas trwania:
12 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-26
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
270 plus egzamin UDT 184
zapisz się na szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają doświadczenie w obsłudze ww. urządzeń lub/i posiadają inne niż UDT uprawnienia do obsługi ww. urządzeń i chcą zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu UDT na uprawnienia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Czas trwania szkolenia: 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych / online – teoria / oraz jedno spotkanie 2 godzinne na placu manewrowym ZDZ Pruszków / instruktaż stanowiskowy na wózku jezdniowym ZDZ /

Sposób realizacji szkolenia: pierwsze spotkanie 26 maja 2020 / po zrekrutowaniu co najmniej / 6 - ciu osób /. Drugie spotkanie i instruktarz stanowiskowy do 10 dni przed wyznaczonym egzaminem UDT.


Wykładowca: inż. Andrzej Krasucki - 25 letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń / w ostatnich 6 miesiącach 8 na 10 słuchaczy Pana Andrzeja zdawało pozytywnie egzaminy UDT /
Minimalna liczba uczestników: 6

zapisz się na szkolenie

kontakt

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie
Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie
22 758 71 60
608 661 245
pruszkow@zdz.edu.pl