Miniaturka

Wózki jezdniowe podnośnikowe - widłowe / kurs weryfikacyjny /

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Pruszkowie

Czas trwania:
12 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-05-26
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
270 plus egzamin UDT 184
zapisz się na szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają doświadczenie w obsłudze ww. urządzeń lub/i posiadają inne niż UDT uprawnienia do obsługi ww. urządzeń i chcą zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu UDT na uprawnienia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Czas trwania szkolenia: 2 spotkania po 5 godzin dydaktycznych / online – teoria / oraz jedno spotkanie 2 godzinne na placu manewrowym ZDZ Pruszków / instruktaż stanowiskowy na wózku jezdniowym ZDZ /

Sposób realizacji szkolenia: pierwsze spotkanie 26 maja 2020 / po zrekrutowaniu co najmniej / 6 - ciu osób /. Drugie spotkanie i instruktarz stanowiskowy do 10 dni przed wyznaczonym egzaminem UDT.

Miniaturka

KIEROWCA - OPERATOR WÓZKÓW JEZDNIOWYCH

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
44 godziny w tym 10 godzin zajęć praktycznych
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-05
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
700 (w tym cena egzaminu UDT)
zapisz się na szkolenie

Opanowanie umiejętności wymaganych przy obsłudze wózków oraz do bezpiecznego użytkowania i wymiany butli z gazem w wózkach z napędem gazowym.

Przygotowanie do egzaminu  przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego w celu uzyskania zaświadczenia i uzyskanie kwalifikacji: wózki jezdniowe  podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków  z wysięgnikiem oraz wózków z  osobą obsługującą podnoszoną wraz z  ładunkiem.

Zagadnienia szkolenia :

  • typy stosowanch wózków jezdniowych
  • budowa wózka
  • czynności operatora przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
  • czynności operatora w trakcie pracy wózkami
  • wiadomości  z zakresu ładunkoznastwa
  • wiadomości  z zakresu bhp
  • wymiana butli gazowej
  • praktyczna nauki jazdy i manewrowania osprzetem wózków.
Miniaturka

OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU UDT

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
8 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-04
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
450 (w tym cena egzaminu UDT)
zapisz się na szkolenie

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które mają doświadczenie w obsłudze ww. urządzeń lub/i posiadają inne niż UDT uprawnienia do obsługi ww. urządzeń i chcą zdać egzamin przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Cel szkolenia: przygotowanie do egzaminu UDT na uprawnienia z zakresu obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.