Manicure hybrydowy

PEDAGOGICZNY DLA INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Centrum Kształcenia w Ciechanowie

Czas trwania:
48 godzin
Rozpoczęcie zajęć:
2020-06-15
Zakończenie rekrutacji:
-
Cena:
1000
zapisz się na szkolenie

Przygotowanie do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu (dla osób, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli)

Opanowanie umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2017 r., poz. 1644)

Kurs podzielony jest na trzy moduły oraz praktykę metodyczną

  • podstawy pedagogiki, m.in.:
  • nauczyciel, a instruktor praktycznej nauki zawodu
  • umiejętności praktyczne jako element decydujący o przygotowaniu zawodowym oraz wydajności pracy
  • istota psychologii
  • psychologia: osobowości behawioralna, poznawcza, humanistyczna, pracy
  • podstawy metodyki kształcenia praktycznego, m.in.:
  • instrukcje zajęć dla stanowisk szkoleniowych w zakładach pracy
  • praktyka metodyczna
  • praktyczny aspekt praktyki metodycznej instruktora
  • zawodowe, dydaktyczne i psychologiczne kompetencje instruktora

Wykładowca: V.Talarek
Minimalna liczba uczestników: 5

Wymagane:
- Kamera
- Mikrofon
- Głośniki / słuchawki

zapisz się na szkolenie

kontakt

Centrum Kształcenia w Ciechanowie
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie
Centrum Kształcenia w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. Płońska 57a
tel: 23 672 46 64, 23 672 75 86, 883 123 810
e-mail: biuro@zdzciechanow.com.pl